VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

SPEENKOORDEN

De speenkoorden dienen altijd onder toezicht van een volwassene te worden gebruikt. Het product nooit in een wiegje, box of bed gebruiken. Zorg dat je kindje op de speen sabbelt en niet op het speenkoord. Het product is met liefde en zorg gemaakt, maar controleer geregeld of er geen onderdelen losraken.

Het gebruik van een speenkoord met uw of andermans baby of kindje is altijd uw verantwoording. De verantwoordelijkheid voor het in acht nemen en naleven van de veiligheidsvoorschriften ligt bij de eind gebruiker(s).

Geeft u een speenkoord cadeau?

Zorg dan dat de ontvanger op de hoogte is van deze voorschriften. Wij zullen bij deze artikelen een gedrukt exemplaar van de veiligheidsvoorschriften bijsluiten. Geef deze voorschriften bij het cadeau aan de ontvanger.