ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 13-10-2018.

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk product van, en elke bestelling bij:

KRAM KRAM leather design
KvK-nummer 71767509

Op de afrekenpagina staat een link naar de tekst van deze algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website en/of een bestelling te plaatsen gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

HET AANBOD

 1. Ons productaanbod bevat foto’s en een omschrijving van de aangeboden producten. De foto’s geven een waarheidsgetrouwe  weergave van de aangeboden producten. De beknopte omschrijving geeft voldoende informatie voor beoordeling van het aanbod door de consument. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ons niet.
 2. Uiteraard dragen wij zorg voor het maken van kwaliteitsfoto’s van onze producten, echter wij kunnen niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 3. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens van de producten zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Leer is een natuurproduct, de zichtbare nerven, poriën, insectenbeten en kleurverschillen in een huid typeren de echtheid van het product. Dit zijn geen materiaalfouten en dergelijke zaken kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Leer kan verkleuren in de zon, en nat en/of vuil worden. Dergelijke zaken kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Wij raden u daarom ook aan uw product voor gebruik te behandelen met een oor leer geschikt beschermingsproduct. Eventuele kleurveranderingen of andere nadelige veranderingen ten gevolge van het behandelen met een beschermingsproduct kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Ons productaanbod bestaat uit producten die uit voorraad leverbaar zijn, gepersonaliseerde producten, producten op aanvraag en op maat gemaakte producten. Bij elk productaanbod staat duidelijk vermeld welk producttype het betreft.
 7. Bij elk productaanbod dat uit voorraad geleverd wordt is de prijs inclusief belastingen maar exclusief verzendkosten vermeld. Verzendkosten worden verrekend op de afrekenpagina.
 8. Levering van producten uit voorraad wordt in gang gezet zodra de betaling bij ons binnen is.
 9. Voor producten die op aanvraag en/of op maat gemaakt worden, wordt de prijs op basis voor de aanvraag door ons opgesteld en voordat de bestelling definitief wordt aan u gecommuniceerd.
 10. Uitvoering van gepersonaliseerde producten, producten op aanvraag en op maakt gemaakte producten wordt in gang gezet zodra de betaling bij ons binnen is.
 11. Het herroepingsrecht is alleen van toepassing op producten die uit voorraad geleverd worden. Gepersonaliseerde producten, producten op aanvraag en op maat gemaakte producten kunnen niet geretourneerd worden.
 12. Ons aanbod is vrijblijvend. Wij zijn gerechtigd om ons aanbod te wijzigen en aan te passen.

DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand zodra wij uw betaling ontvangen hebben.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 3. Wij hebben passende technische maatregelen getroffen (SSL-certificaat) ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en gezorgd voor een veilige web omgeving. Ten aanzien van de elektronisch betalen zijn passende veiligheidsmaatregelen getroffen.

DE PRIJS

 1. De in het aanbod van producten of genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en typefouten. Voor de gevolgen van druk – en typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en typefouten zijn wij niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten uit voorraad:

 1. Bij de aankoop van producten uit voorraad geleverd heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag dat de consument het product ontvangt.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product mag uitgepakt en bekeken worden, maar dient ongebruikt te blijven. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in originele verpakking retourneren, conform de door ons instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken. Het kenbaar maken dient de consument te doen via e-mail naar info@kramkramleather.nl. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht voorzien wij u van onze adresgegevens en dient u het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 1 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 5. De betaling wordt binnen 14 dagen op de rekening van de consument teruggestort, mist het product in goede staat ontvangen is.
 6. Verzendkosten voor de levering en retourenring zijn voor eigen rekening en worden niet door ons teruggestort.

Bij levering van gepersonaliseerde producten, producten op aanvraag en producten op maat gemaakt:

 1. Op deze producten is geen herroepingsrecht van toepassing. Deze producten kunnen dus niet geretourneerd worden.

GARANTIE

 1. Wij staan in voor levering van kwaliteitsproducten die voldoen aan het productaanbod.
 2. De garantietermijn voor eventuele gebreken door toedoen van KRAM KRAM leather design bedraagt 3 maanden. In dit geval dragen wij zorg voor herstel van het product of de levering van een nieuw product.
 3. Als u gebruikt wens te maken van de garantie verzoeken wij u contact op te nemen via info@kramkramleather.nl. Wij nemen dan contact met u op om kort te sluiten hoe de eventuele garantie het beste afgehandeld kan worden.
 4. Indien blijkt dat u inderdaad recht heeft op garantie dan zijn de verzendkosten nodig voor het uitvoeren van de garantie voor onze rekening.
 5. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De producten beschadigd zijn door onzorgvuldig gebruik;
 • De producten verkleur zijn als gevolg van zon, regen, vocht of vuil.
 • Kleurveranderingen of andere nadelige veranderingen ten gevolge van het behandelen met een beschermingsproduct.
 • Leer is een natuurproduct, de zichtbare nerven, poriën, insectenbeten en kleurverschillen in een huid typeren de echtheid van het product. Dit zijn geen materiaalfouten en dergelijke zaken kunnen geen aanleiding zijn tot garantie.

Gebreken aan producten die buiten bovengenoemde garantie vallen herstellen wij graag voor u. De reparatiekosten en verzendkosten zijn dan echter wel voor uw eigen rekening.

LEVERING

 1. De levering vindt plaats op het door u bij de aankoop aangegeven adres.
 2. De levertijd van producten uit voorraad (aangegeven naast de prijs op de product pagina’s)  bedraagt doorgaans 4 werkdagen. Uitzondering hierop is bijvoorbeeld als we met vakantie zijn.
 3. Voor levering van maatwerk producten en producten die niet op voorraad zijn geldt een langere levertijd. We nemen hierover contact met u op na de bestelling.
 4. Het verzendtarief voor verzendingen binnen Nederland wordt zichtbaar in de winkelwagen tijdens het afrekenen.
 5. Voor levering naar adressen buiten Nederland geldt een aangepast verzendtarief en levertijd. We nemen hierover contact met u op na de bestelling.
 6. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. KRAM KRAM leather design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebruik en/of misbruik van onze producten.
 2. KRAM KRAM leather design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het mogelijk niet functioneren van deze website, of voor mogelijke fouten of tekortkomingen in de getoonde informatie. Ondanks dat we passende voorzorgsmaatregelen getroffen hebben zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke virussen die voorkomen of zich verspreiden via deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van andere websites, ook niet als daarnaar via een link op deze website naar verwezen wordt.

KLACHTEN EN GESCHILLEN

 1. Mocht u onverhoopt een klacht over uw product hebben dan kunt u zicht richten tot info@kramkramleather.nl. Wij zullen ons uiterste best doen om een passende oplossing te vinden.
 2. Op de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 3. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.